За да използвате функционалностите на платформата, да получите отстъпки и да поръчвате продукти, моля регистрирайте се: [тук]

Четириполюсни дефектнотокови защити от 10А до 100А

ДЕФЕКТНОТОКОBА ЗАЩИТА JEL1A 4P 100A/100MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
100 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОBА ЗАЩИТА JEL1A 4P 100A/300MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
300 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОBА ЗАЩИТА JEL1A 4P 100A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОBА ЗАЩИТА JEL1A 4P 100A/500MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
500 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1 4P 100A/100MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
100 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1 4P 100A/300MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
300 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1 4P 100A/500MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
500 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL2 4,5KA 4P 16A/300MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
16 A
Изключвателна способност
4.5 kA
Ток на утечка
300 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL2 4,5KA 4P 16A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
16 A
Изключвателна способност
4.5 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL2 4,5KA 4P 25A/300MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
25 A
Изключвателна способност
4.5 kA
Ток на утечка
300 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL2 4,5KA 4P 40A/300MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
40 A
Изключвателна способност
4.5 kA
Ток на утечка
300 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL2 4,5KA 4P 40A/500MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
40 A
Изключвателна способност
4.5 kA
Ток на утечка
500 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL2 4,5KA 4P 63A/300MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
63 A
Изключвателна способност
4.5 kA
Ток на утечка
300 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL2 4,5KA 4P 63A/500MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
63 A
Изключвателна способност
4.5 kA
Ток на утечка
500 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 4P 10A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
400 V
Номинален ток
10 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 4P 10A/100MA

Марка 

Номинално напрежение
400 V
Номинален ток
10 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
100 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 4P 10A/300MA

Марка 

Номинално напрежение
400 V
Номинален ток
10 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
300 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 4P 10A/500MA

Марка 

Номинално напрежение
400 V
Номинален ток
10 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
500 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 4P 16A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
400 V
Номинален ток
16 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 4P 16A/100MA

Марка 

Номинално напрежение
400 V
Номинален ток
16 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
100 mA
Гаранция

Всички цени са с включен ДДС