За да използвате функционалностите на платформата, да получите отстъпки и да поръчвате продукти, моля регистрирайте се: [тук]

Трансформатори

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-30 50/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
1.5VA
Входящ ток
50A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-30 75/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
1.5VA
Входящ ток
75A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-30 100/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
1.5VA
Входящ ток
100A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-30 150/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
2.5VA
Входящ ток
150A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-40 200/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
5VA
Входящ ток
200A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-75/40 250/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
5VA
Входящ ток
250A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-40 300/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
10VA
Входящ ток
300A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-40 400/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
10VA
Входящ ток
400A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-40 500/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
10VA
Входящ ток
500A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-40 600/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
15VA
Входящ ток
600A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-86/60 400/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
15VA
Входящ ток
400A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-86/60 500/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
15VA
Входящ ток
500A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-60 600/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
15VA
Входящ ток
600A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-60 800/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
15VA
Входящ ток
800A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-60 1000/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
15VA
Входящ ток
1000A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР MES-86/60 1200/5 КЛАС 0.5

Марка 

Мощност
15VA
Входящ ток
1200A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР CP 23, 200/5, КЛАС 1

Марка 

Мощност
1.5VA
Входящ ток
200A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР CP 23, 250/5, КЛАС 1

Марка 

Мощност
1.5VA
Входящ ток
250A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР CP 23, 300/5, КЛАС 0,5

Марка 

Мощност
1.5VA
Входящ ток
300A
Гаранция

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР CP 58, 250/5, КЛАС 0,5

Марка 

Мощност
1.5VA
Входящ ток
250A
Гаранция

Всички цени са с включен ДДС