За да използвате функционалностите на платформата, да получите отстъпки и да поръчвате продукти, моля регистрирайте се: [тук]

Модулни контактори серия K

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 20A 230V 2НО

Марка 

Номинален ток
20 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 20A 230V НО+НЗ

Марка 

Номинален ток
20 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 20A 230V 2НЗ

Марка 

Номинален ток
20 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 25A 230V 1НО+1НЗ

Марка 

Номинален ток
25 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 25A 230V 2НО

Марка 

Номинален ток
25 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 25A 230V 2НЗ

Марка 

Номинален ток
25 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 40A 230V 1НО+1НЗ

Марка 

Номинален ток
40 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 40A 230V 2НО

Марка 

Номинален ток
40 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K20 40A 230V 2НЗ

Марка 

Номинален ток
40 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР К20 100А 230V 2НО

Марка 

Номинален ток
100 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР К20 100А 230V 1НО+1НЗ

Марка 

Номинален ток
100 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР К20 100А 230V 2НЗ

Марка 

Номинален ток
100 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 25A 230V 2НО+2НЗ

Марка 

Номинален ток
25 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 25A 230V 3НО+1НЗ

Марка 

Номинален ток
25 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 25A 230V 4НО

Марка 

Номинален ток
25 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 25A 230V 4НЗ

Марка 

Номинален ток
25 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 40A 230V 2НО+2НЗ

Марка 

Номинален ток
40 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 40A 230V 3НО+1НЗ

Марка 

Номинален ток
40 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 40A 230V 4НО

Марка 

Номинален ток
40 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

МОДУЛЕН КОНТАКТОР K40 40A 230V 4НЗ

Марка 

Номинален ток
40 A
Напрежение на бобината
230V
Тип на бобината
Променливотокова
Гаранция

Всички цени са с включен ДДС