За да използвате функционалностите на платформата, да получите отстъпки и да поръчвате продукти, моля регистрирайте се: [тук]

Двуполюсни дефектнотокови защити от 10А до 100А

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 10A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
10 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 16A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
16 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 20A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
20 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 25A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
25 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 32A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
32 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 40A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
40 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 63A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
63 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 AC 2P 80A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
80 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1 AC 2P 100A/30MA OMEGA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 10A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
10 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 16A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
16 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 20A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
20 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 25A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
25 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 32A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
32 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 40A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
40 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 63A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
63 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 80A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
80 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

ДЕФЕКТНОТОКОBА ЗАЩИТА JEL1A DC 2P 100A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
100 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

КОМБИНИРАНА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА ЕЛЕКТРОМАГНИТНТА JEL5 2P 10A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
10 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

КОМБИНИРАНА ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА ЕЛЕКТРОМАГНИТНТА JEL5 2P 16A/30MA

Марка 

Номинално напрежение
230 V
Номинален ток
16 A
Изключвателна способност
6 kA
Ток на утечка
30 mA
Гаранция

Всички цени са с включен ДДС